O Evropské unii - stručně a jasně

Evropská unie (EU) je společenství demokratických evropských států. EU je nestandardním uskupením, které nemá ve světových dějinách obdoby. Členské státy mají společné orgány, na které přenesly značnou část své suverenity. Státy si daly za cíl udržitelnou prosperitu, bezpečnost a mír.

Základní kámen Evropské unie byl položen v období 2. světové války. Proces, který je nazýván "Evropská integrace" byl započat založením Rady Evropy v roce 1949. Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Spolková republika Německo však směřovali dále. 9. května 1950 francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman představuje plán mnohem hlubší spolupráce. Později se 9. květen slaví jako 'Den Evropy'. Tímto datem byla odstartována plnohodnotná integrace evropských demokratických států.

Myšlenka bližší evropské kooperace a následně integrace se zrodila v odhodlání Evropanů zabránit opakování podobných krveprolití a zbytečných ničení. V prvních letech se spolupráce týkala pouze šesti zemí a probíhala hlavně v oblasti obchodu a hospodářství. Dnes EU zahrnuje 28 zemí s více než 500 miliony obyvatel a zabývá se širokou paletou otázek, které mají přímý dopad na každodenní život jejích obyvatel. Posledním státem, který se stal členem společné evropské rodiny je Chorvatsko, které vstoupilo k 1. 7. 2013.

Evropa je světadílem s mnoha různými tradicemi a jazyky, ale také se společnými hodnotami, jakými jsou demokracie, svoboda a sociální spravedlnost. Evropská unie tyto hodnoty brání. Podporuje spolupráci mezi národy Evropy, posiluje jednotu při zachování rozmanitosti a zajišťuje, aby rozhodnutí byla přijímána co nejblíže občanům. Svět jednadvacátého století se vyznačuje stále vzrůstající vzájemnou závislostí a více než kdy předtím je nezbytné, aby každý evropský občan spolupracoval s lidmi ostatních zemí v duchu zvídavosti, otevřenosti a solidarity.

Symboly EU

Evropská unie má celkem čtyři identifikační symboly, které odkazují na jednotu, mír, sovbodu a prosperitu. Jedná se o Evropskou hymnu, Evropskou vlajku, Motto Evropské unie a Den Evropy.
 

Evropská hymna

Hymna je převzata z Deváté symfonie ("Óda na radost") skladatele Ludwiga van Beethovena. Hymnu Evropské unie schválila Evropská rada v roce 1972. Hymna má svým zněním odkazovat na svobodu, mír a solidaritu.  Soubor ke stažení ve formátu .mp3
 

Evropská vlajka

Vlajka představuje symbol jednoty a identity EU. Vlajka obsahuje 12 zlatých (žlutých) hvězd na tmavě modrém pozadí. Hvězdy znovu odkazují na jednotu, mír a 
solidaritu celého společenství. Počet vychází z různých symbolik (12 apoštolů atp.), nikoli z počtu států, jak je někdy chybně uváděno. Vlajka vznikla v roce 1955 (Radou Evropy). Vlajka EU
 

Motto EU

Motto se začalo officiálně užívat od roku 2000. Jeho výhnam se odkazuje na zbylé symboly a sjednoducuje je do jednoho sdělení. Mottem tedy je "Jednotná v rozmanitosti".
 

Den Evropy

Den Evropy je 9. května a oslavuje jednotu, mír a svobodu v Evropě, který započíná přijetím tzv. Schumanovy deklarace (ESUO).

 

Vyhledávání

Doporučujeme:

Anketa

Cestujete letos po státech EU?

Ano (692)
70%

Ne (163)
17%

Uvidím, možná (128)
13%

Celkový počet hlasů: 983

Evropská unie je politická a ekonomická unie, kterou od posledního rozšíření 1. 7. 2013 tvoří 28 evropských států s 507,7 miliony obyvatel. 

Založeno: 1. listopadu 1993, v Maastrichtu (Nizozemsko)

Míra nezaměstnanosti: 9,6% Eurostat 4/2015

Dluh: 87,4% HDP Eurostat 2013

Internetová doména: .EU

Měna: Euro (EUR, €)

Novinky

01.02.2017 14:45

Velká Británie stále členem EU

Spojené království Velké Británie a Severního Irska je stále členským státem Evropské unie. Ačkoliv se stále mluví o odchodu, dokud se tak skutečně nestane, nic není jisté a Britové jsou stále členy EU. Po celou dobu jejího členství, platí pro občany EU všechna práva jako doposud. Nezpomeňte však,...
16.01.2015 10:51

Litva platí Eurem

Možná jste to ještě nezaznamenali, ale od 16. ledna 2015 začíná Litva platit Eurem. Přidala se tak k ostatním pobaltským státům, které již jsou členy Eurozóny.  Zlé jazyky tvrdí, že Euro je španý projekt společné měny a nevěří v jeho budocnost. Nicméně, realita současnosti ukazuje na to, že...
28.06.2013 16:29

Chorvatsko členským státem EU

Chorvatsko se oficiálně stává 1. 7. 2013 28. členským státem Evropské unie. Po dlouhý letech vyjednávání a přístupových rozhovorů, přijímá EU v čele s komisařem pro sousedskou politiku a rozšiřování (komisař za ČŘ - Štefan Fule) dalšího člena do svých řad. Více informací o Chorvatsku.
20.10.2010 00:33

Portál Členské státy Evropské unie spuštěn

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. Tento portál si klade za cíl přinést informační hodnotu pro zájemce o problematiku členských států Evropské unie (EU).  Zájemci zde naleznou kompletní seznam členských států EU i s vybranými parametry z oblasti historie, práva, ekonomiky,...